aktualności

Regulamin

 

Zabawa trwa w terminie 4-20 lutego 2019. 
 

Zapraszamy do nadsyłania zdjęć z balików karnawałowych
organizowanych na zajęciach przez

Ideownię.
Wśród nadesłnych zgłoszeń wybrana zostanie również nagroda publiczności.
Głosy można oddawać na: facebook.com/ideownia

 

Wybrane fotografie nagrodzimy

wspaniałymi zabawkami

Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres ideownia@ideownia.pl - w tytule wpisując

„Najciekawsze przebranie karnawałowe". 

Laureaci konkursu  2013

Laureaci konkursu 2014

Laureaci konkursu 2016

Laureaci konkursu 2017

Laureaci konkursu 2018

Regulamin:


1. Każdy uczestnik zajęć może przysłać maksymalnie trzy zdjęcia swojego autorstwa do konkursu "Najciekawsze przebranie karnawałowe". 

2. Do 26 lutego 2019 czekamy na fotografie. E-mail powinien zawierać:

-fotografię,
-imię i nazwisko autora oraz uczestnika zabawy
-nazwa zajęć oraz placówka, do której uczęszcza dziecko
-kilka słów o wyborze stroju
-zgodę na publikację na stronie
www.Ideownia.pl oraz portalu Facebook,
-dane kontaktowe- w przypadku wygranej

Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres ideownia@ideownia.pl - w tytule wpisując „Najciekawsze przebranie karnawałowe". 

3. O tym czy zdjęcie zakwalifikuje się do konkursu - decyduje zespół Ideowni.

4. Zespół zastrzega sobie prawo do weryfikowania ostatecznego wyniku konkursu. 

5.
 Ideownia zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku otrzymania niedostatecznej ilości zgłoszeń. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu 14 lutego 2018